Preventieve en Curatieve Conservatie  -  Conservering