GEINTEGREERD PRESERVATIEBELEID (PRESERVERINGSBELEID)

Erfgoedinstellingen worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: veranderingen in perceptie van cultureel erfgoed, een groeiende vraag naar publieke tentoonstelling, de integratie van erfgoed in opvoeding en vorming, moderne methodieken van tentoonstellen en opslag, besparingen, klimaatverandering en de nooit aflatende noodzaak om een evenwicht te vinden tussen gebruik en bewaring.

Preservatiebeleid is een onmisbare pijler geworden in collectiebeheer. De groeiende complexiteit van de materie, de recente invraagstelling van de geldende richtlijnen en normen, de nieuwe inzichten betreffende de aanpassing van materialen in de bewaar- en tentoonstellingsomgeving, de integratie van duurzaamheid in organisatie en gebouwen, en de uitdagingen gesteld door de klimaatverandering, kunnen enkel worden aangepakt via een geïntegreerd preservatiebeleid.

Dit heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van een nieuw werkveld en beroep: de consulent en project manager preventieve conservatie. Zijn benadering is gebaseerd op de risico-analyse van collecties en gebouwen, de collectiebehoeften, de instutionele opdracht en de te verwachten toekomstige uitdagingen. Hij werkt in een team met andere relevante partners, in de eerste plaats als consulent, maar dikwijls ook als project-coördinator of project manager voor projecten preventieve conservatie. Zijn doel is een realistisch en haalbaar perspectief te realiseren, op maat van de vragende instelling.


Dit is wat wij doen:

Wij onderzoeken uw collecties en ruimten, we maken een risico-analyse van uw instelling, voorzien u van de nodige adviezen, helpen u een praktisch preservatiebeleid te ontwikkelen en doen aan project management waar nodig. Wij helpen u de toekomst van uw instelling uit te bouwen en lange termijn doelstellingen te realiseren.