RAMPENVOORKOMING EN -BEHEERSING

Rampen gebeuren elke dag, soms groot, soms klein, maar altijd ongewild, meestal onverwacht en nooit op een gelegen moment. Rampen maken deel uit van het dagelijks leven en kunnen veroorzaakt worden door de natuur, door overmacht, door menselijk falen of bij interventie. Rampen zijn een reële bedreiging voor erfgoedcollecties.

De meeste kleine en sommige grote rampen kunnen vermeden worden door het implementeren van een weldoordacht schema van rampenvoorkomende maatregelen die de risico’s voor een dergelijk scenario verkleinen. Indien er toch een ramp zou gebeuren is het van het grootste belang om onmiddellijk te reageren en de ramp adequaat te beheersen zodat mogelijke schade aan collecties en gebouwen zo veel mogelijk wordt vermeden.

Daarom is het noodzakelijk dat elke erfgoedorganisatie een persoonlijk rampenvoorkomings- en beheersingsplan ontwikkelt en implementeert. Om de beste resultaten te bereiken is een grondige kennis van de eigen collecties en gebouwen primordiaal.


Dit is wat wij doen:

Gebaseerd op een degelijke risico-analyse ontwikkelen we specifieke rampenvoorkomings- en beheersingsprotocols voor uw situatie. We helpen u om deze te coördineren met de locale hulpdiensten en om ze te introduceren bij uw personeel en het publiek. We helpen u ook om de noodzakelijke acties te ondernemen en de planning te evalueren in de toekomst.

 

Voorbeelden