RISICO-ANALYSE GEBOUWEN

De meeste collecties vertoeven binnenshuis. De relatie tussen gebouw en collectie kan heel wisselend zijn. Een mogelijk relatie is deze waarbij gebouw en collecties een integraal symbiotisch geheel vormen, zoals een Historisch gebouw met zijn specifieke collecties. Andere vormen zijn deze waarbij gebouwen permanente of tijdelijke tentoonstellingen herbergen, al dan niet gecombineerd met bewaarruimten, zoals musea. Maar gebouwen kunnen ook gewoon depots zijn.

Gebouwen hebben altijd een persoonlijke voetafdruk. Hun locatie en omgeving, de bouwmaterialen, de indeling, de infrastructuur en voorzieningen, hun gebruik en organisatie creëren een specifieke biotoop die elk levend wezen en collectie-object beïnvloedt dat er deel van uitmaakt.

Daarom is het primordiaal voor elke instelling bewust te zijn welke de mogelijke risico’s zijn voor collecties die erin bewaard worden of tentoongesteld zijn. Een grondige risico-analyse voorkomt kleine en grote rampen, redt levens en collecties en verleent de noodzakelijke basiskennis voor een adequate planning voor rampenvoorkoming en –bestrijding.

 

Dit is wat wij doen:

Wij voorzien u van een risico-analyse rapport, gebaseerd op onze globale evaluatie van uw gebouw. We voorzien u van een specifiek advies op maat van uw situatie. Het resulterende rapport kan helpen bij het verwerven van extra fondsen voor het implementeren van een rampenplan.

 

Voorbeelden