SCHADE-INVENTARISEREND ONDERZOEK

Collectiebeheer is fundamenteel voor erfgoedinstellingen. Collecties bevatten dikwijls een diversiteit aan objecten, samengesteld uit verschillende basismaterialen. Al deze materialen bezitten fysische en chemische eigenschappen en reageren specifiek op veranderingen in hun onmiddellijke omgeving. Afhankelijk van hun ouderdom, hun voorgeschiedenis, hun vroeger en huidig gebruik, de opslag en tal van andere parameters kunnen deze collecties schade hebben geleden of bedreigd worden door negatieve invloeden. Het overleven van collecties op langere termijn kan afhangen van het nemen van adequate maatregelen op korte termijn.

Schade-inventariserend onderzoek van collecties is een moderne methodiek om zowel sterktes, zwakheden, opportuniteiten voor collecties en de risico’s die ze lopen, te evalueren. Fysische, chemische en biologische dreigingen worden opgelijst, de impact van menselijke tussenkomst wordt geanalyseerd en oplossingen worden aangereikt. Het extensieve en gedetailleerde schade-inventarisatie rapport is een degelijke basis voor het ontwikkelen van een geïntegreerd preservatiebeleid en verleent advies inzake preventieve en curatieve conservatie. Dit rapport kan  gebruikt worden als een hefboom voor het verwerven van structurele of project-gebaseerde subsidies vanwege officiële instanties.


Dit is wat wij doen:

Wij evalueren de toestand van uw collecties, monitoren eventuele dreigingen, analyseren risico’s en reiken, waar mogelijk, oplossingen aan die specifiek zijn voor uw situatie. Schade-inventarisatie maakt ook deel uit van ons globaal geïntegreerd preservatiebeleid. Het uiteindelijke rapport is een adequaat document bij het aanvragen van financiële en structurelen middelen inzake preventieve en curatieve conservatie.

Wij bieden ook de mogelijkheid aan om uw personeel te trainen zodat ze kunnen assisteren bij schade-inventariserend onderzoek onder onze supervisie.

 

Voorbeelden