PROJECTEN PREVENTIEVE CONSERVATIE – GEBOUWEN EN DEPOTS


Met de groeiende vraag naar adequate bewaring en bescherming voor erfgoedcollecties, de technische complexiteit van de huidige gebouwen, de veranderende inzichten inzake bewaaromstandigheden en de uitdagingen van duurzaamheid en klimaatverandering, is het inrichten van gebouwen voor het huisvesten van erfgoedcollecties een echte uitdaging geworden.

Zoveel parameters spelen een rol dat het renoveren van een gebouw of het zetten van een nieuwbouw meer dan ooit teamwerk geworden is, reeds van bij het prille concept. Erfgoedbeheerders, bekwaam in het runnen van hun instelling, missen dikwijls een voldoende technische en wetenschappelijke achtergrond, nodig om hun bouwwensen duidelijk over te brengen. Aan de andere kant missen architecten en aannemers, deskundig op hun gebied, vaak de culturele empathie die noodzakelijk is om de beste resultaten te bereiken voor het specifieke collectiebeheer.

Hier ligt een taak weggelegd voor de consulent preventieve conservatie. Als teamlid overbrugt hij de kloof tussen het culturele en het technische werkveld. Hij is de go-between, de vertaler van culturele noodzakelijkheden naar de technische uitvoering. Zijn functie is gebaseerd op zijn kennis van preventieve conservatie en zijn omvangrijk palet aan culturele, wetenschappelijke en technische know-how.

 

Dit is wat wij doen:

Als teamlid helpen we een globaal concept te  ontwikkelen  dat rekening houdt met de culturele en technische aspecten van het project. Dit gebeurt door het zoeken van een evenwicht tussen noodzaak, wenselijkheden, mogelijkheden en beperkingen, met het doel de meest geschikte oplossing voor elke specifieke situatie te vinden.