PREVENTIEVE CONSERVATIE – TENTOONSTELLINGEN

Tentoonstellingen zijn tijdelijke of permanente presentaties van cultureel erfgoed, kunstvoorwerpen of relevante objecten, met een zeker relationeel verband en samengebracht onder één algemene noemer.

Sommige presentaties zijn eenvoudig, andere zijn echte kunstprojecten. De getoonde objecten komen uit eigen collecties of van bruikleengevers. In musea zijn de presentaties dikwijls semi-permanent of permanent in een statische omgeving.

Zowel tijdelijke als permanente tentoonstellingen initiëren spanningen in de tentoongestelde objecten, meestal omdat ze kwetsbaar zijn voor fysische, chemische en biologische schade.

Preventieve conservatie bij tentoonstellingen heeft als doel potentiële schade te vermijden of te beperken tot het minimum. Dit gebeurt door het inschatten van risico’s bij transport, manipulatie en tentoonstellen, en door het scheppen van een omgeving die zo veilig mogelijk is voor de objecten.

Preventieve conservatie bij tentoonstellingen begint reeds van bij het concept ervan. Het omvat aspecten zoals de tentoonstellingskasten, de keuze van de objecten, de gebruikte materialen, de steunen, de omgeving, bescherming tegen brand en diefstal, vorming van het personeel en vele andere aspecten.


Dit is wat wij doen:

Wij bieden u een globale aanpak van preventieve conservatie aan, vanaf het concept van uw tentoonstelling. We evalueren de risico’s, overleggen met de organiserende partners en onderhandelen een verantwoorde oplossing voor mogelijke risico’s. We kunnen u adviseren of de preventieve conservatie van uw tentoonstellingsproject coördineren als lid van een globaal tentoonstellingsteam.


Voorbeelden:

“Besloten Wereld, Open Boeken”

“Een Zee van Toegelaten Lust”