BASISEDUCATIE PREVENTIEVE CONSERVATIE


Preventieve conservatie van erfgoedcollecties kan omschreven worden als een breed gamma aan acties die ondernomen worden om objecten te beschermen, om schade en verlies te voorkomen, om aanwezige schade te stoppen of te beheersen en dit zonder op de objecten zelf in te grijpen.

Het gaat erom de objecten te benaderen met zorg en aandacht te schenken aan gebruik, manipulatie, transport, bewaring en tentoonstelling. Het combineert een zorgende attitude met educatie en vorming. Het prijskaartje ervan varieert van heel weinig (zorgzame manipulatie), over duurder (voorzien van zuurvrije dozen), tot heel duur (inrichten van adequate bewaarruimten).

Preventieve conservatie is het domein van elke persoon die in contact komt met erfgoedcollecties, in een publieke of private functie, zoals professionele staf, vrijwilliger of verzamelaar.

Om de principes van preventieve conservatie beter te begrijpen en om te leren hoe verantwoordelijk om te gaan met erfgoed is een basiseducatie en –kennis noodzakelijk.


Dit is wat wij doen:

We bieden een basiseducatie preventieve conservatie aan voor al wie geïnteresseerd is. Onze cursussen omvatten dezelfde principes en maatregelen maar worden aangepast aan het profiel van de vragende partij. We bieden deze basiseducatie aan zowel aan instellingen als aan een breder geïnteresseerd publiek.

 

Voorbeeld