VORMING PERSONEEL ERFGOEDINSTELLINGEN

Personeel van erfgoedinstellingen heeft een belangrijke impact op het overleven van collecties. Deze medewerkers zitten in de eerste lijn wat betreft manipulatie, transport, bewaring en tentoonstelling van objecten. Ze dragen heel wat verantwoordelijkheid wat maakt dat hun job niet alleen interessant is, maar ook stresserend. Goed getraind personeel is een conditio sine qua non voor een veilig lange termijn beleid inzake preventieve conservatie.

Vorming op maat is essentieel voor alle medewerkers, permanent of tijdelijk, dit om hen bewust te maken van de culturele waarde van de collecties, de mogelijke bedreigingen en hun eigen impact en verantwoordelijkheid met betrekking tot die collecties.

Vorming impliceert kennis over de eigenschappen van materialen, hun reactie op veranderende omgevingsfactoren en de manier waarop schade kan worden voorkomen. Algemene principes zijn belangrijk, maar de vorming in de eigen collecties is een meerwaarde.

Het opleiden van personeel tot een professionele standaard verhoogt het zelfrespect en de motivatie. En het voorziet de instelling van de noodzakelijke know-how om het overleven van de eigen collecties op langere termijn te verwezenlijken.


Dit is wat wij doen:

We bieden vorming op maat aan voor personeel, opgebouwd rond 3 elementen: de aanwezige materialen in de collectie, de oorzaken van verval en de preventieve maatregelen voor een adequate preventieve conservatie.

Theoretische modules kunnen uitgebreid worden met praktische sessies in situ, met de eigen collectie als onderwerp.
 

Voorbeeld