Hier vind je enkele instellingen aan wie we tot nu toe diensten verleenden


CONSULTANCY EN RESEARCH

• Stadsarchief Sint-Niklaas
• Stadsarchief Lier
• Stadsarchief Gent
• Stadsbibliotheek Brugge (Historisch Fonds)
• Provinciale Bbibliotheek Limburg (Collectie Oude Drukken)
• Norbertijnerabdij Tongerlo
• St. Catherine Monastery, Sinai, Egypte


PROJECT MANAGAMENT

• Stadsarchief Sint-Niklaas
• Provinciale Bibliotheek Limburg (Collectie Oude Drukken)
• Norbertijnerabdij Tongerlo
• Provincie Antwerpen
• Stadsbestuur Brugge


VORMING EN TRAINING

• Stadsarchief Sint-Niklaas
• Rijksarchief Brussel
• Federaal Parlement
• KU Leuven
• Vrije Universiteit Brussel
• Koninklijk Legermuseum
• Universiteit Antwerpen
• Artisis Conservatieschool
• Bibliotheekschool Gent
• Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)
• Opleidings- en Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel (OVO)


ATELIER

• Historisch Fonds Stad Brugge
• Universiteit Antwerpen
• Stadsarchief Gent
• Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas
• Provinciaal Archief Antwerpen